www.najdikancelare.cz logo

Triple net lease (NNN)

Triple net lease (někdy zkráceno jako NNN) je typ nájemní smlouvy, při které nájemce nejenže platí nájem, ale zavazuje se také k platbě všech nákladů na nemovitost, včetně daní, pojištění a údržby. Tento typ smlouvy je běžný v komerčních nemovitostech a je považován za výhodný pro investory, protože redukuje množství proměnných a nejistot spojených s provozními výdaji nemovitosti.

Další termíny z okruhu

Triple net lease (NNN) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat