Net yield (Čistý výnos)

Net yield, neboli čistý výnos, odstraňuje z rovnice hrubého výnosu provozní náklady, a tedy poskytuje čistější obraz o tom, kolik skutečného zisku přináší investice po odečtení všech nákladů. Je to klíčový ukazatel pro posouzení reálné výnosnosti nemovitosti.

Další termíny z okruhu

Net yield (Čistý výnos) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat