Vnitřní míra návratnosti (IRR)

Vnitřní míra návratnosti (IRR) je diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota všech budoucích cash flow z investice (tj. příjmy a výdaje) rovna nule. IRR je používána k posouzení výnosnosti investičních projektů, přičemž vyšší IRR značí atraktivnější investici.

Další termíny z okruhu

Vnitřní míra návratnosti (IRR) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat