Net operating income (NOI)

Čistý provozní příjem (NOI) je suma všech příjmů z nemovitosti minus provozní výdaje. Nezahrnuje daně, úroky z půjček a amortizaci. NOI je důležitý ukazatel, který pomáhá investorům posoudit, kolik příjmů generuje nemovitost před financováním a daňovými účinky.

Další termíny z okruhu

Net operating income (NOI) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat