Due diligence

Due diligence je proces důkladné analýzy rizika, který se provádí před uzavřením obchodu, například před koupí nemovitosti nebo podniku.

V kontextu komerčních nemovitostí se due diligence týká důkladného zkoumání a analýzy všech aspektů nemovitosti, které by mohly ovlivnit její hodnotu a výnosnost. Toto zahrnuje například:

Právní due diligence: Zkoumá, zda je prodávající skutečným vlastníkem nemovitosti a zda na nemovitost nejsou žádné zástavy nebo jiné právní závady. Také zahrnuje prověření, zda jsou veškeré povolení a licenci v pořádku a zda neexistují žádné nesplněné závazky nebo potenciální právní spory.

Finanční due diligence: Zahrnuje analýzu finančních výkazů a provozních výsledků spojených s nemovitostí, například příjmy z nájmu, provozní náklady, daně z nemovitostí atd.

Fyzická due diligence: Týká se inspekce stavu nemovitosti, včetně stavu stavebních konstrukcí, technických systémů (elektrické sítě, VZT, výtahy atd.), zjištění případné přítomnosti nebezpečných látek (azbest, olovo atd.) a dalších potenciálních problémů.

Environmentální due diligence: Prověřuje, zda nemovitost splňuje veškeré environmentální normy a regulace a zda neexistuje riziko kontaminace půdy nebo podzemních vod.

Cílem due diligence je identifikovat jakákoli potenciální rizika, která by mohla ovlivnit hodnotu investice a chránit kupujícího před nečekanými náklady nebo problémy po nákupu nemovitosti.

Další termíny z okruhu

Due diligence nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat