Tenancy schedule

Tenancy schedule je dokument, který obsahuje kompletní přehled nájemních smluv v nemovitosti. Zahrnuje informace jako jména nájemníků, rozlohu pronajímaných prostor, výši nájemného, termíny začátku a konce nájmu, a další specifické podmínky smlouvy. Tento dokument je nezbytný pro správu nemovitosti a plánování, protože poskytuje centrální přehled o všech nájemních vztazích a jejich podmínkách.

Další termíny z okruhu

Tenancy schedule nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat