www.najdikancelare.cz logo

Hrubý vs. efektivní nájem

Hrubý nájem označuje částku, která je uváděna v nájemní smlouvě jako nájemné, které má být placeno za pronájem nemovitosti. Tato částka nezahrnuje žádné slevy, pobídky nebo jiné faktory, které by mohly celkovou částku placenou nájemcem snížit. Je to v podstatě "výkladní" nájemné, které slouží jako východisko pro jednání mezi pronajímatelem a potenciálním nájemcem.

Efektivní nájem je reálná částka, kterou nájemce zaplatí po zohlednění všech slev, pobídek a jiných faktorů, které snižují celkové náklady na pronájem. Efektivní nájem poskytuje pravdivější obraz o skutečných nákladech spojených s pronájmem nemovitosti, než je hrubý nájem.

Další termíny z okruhu

Hrubý vs. efektivní nájem nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat