Rent roll

Rent roll je podrobný seznam všech nájemních jednotek a s nimi spojených plateb, zejména nájemného, poplatků za služby (Service charges), případně poplatků za marketing. Jedná se o čistě finanční plán na období zpravidla jednoho roku.. Rent roll je klíčovým nástrojem pro finanční řízení nemovitosti, poskytuje přehled o celkových příjmech z nájemného a jiných položek a napomáhá v plánování cash flow.

Další termíny z okruhu

Rent roll nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat