www.najdikancelare.cz logo

Pipeline - v průmyslovém rozvoji plánovaná nabídka nových průmyslových prostor.

V kontextu průmyslového rozvoje termín "pipeline" (doslovně "potrubí") odkazuje na plánovanou nebo připravovanou nabídku nových průmyslových prostor. Tento termín se používá k popisu projektů, které jsou ve fázi plánování, výstavby, nebo přípravy k uvedení na trh. Cílem je doplnit stávající zásoby průmyslových nemovitostí o nové objekty, aby se uspokojila poptávka a podpořil ekonomický rozvoj.

Pipeline v průmyslovém rozvoji je tedy klíčovým ukazatelem budoucího růstu a rozvoje v oblasti průmyslových nemovitostí, poskytující přehled o tom, jak se trh s průmyslovými nemovitostmi bude vyvíjet v nadcházejících letech.

Další termíny z okruhu

Pipeline - v průmyslovém rozvoji plánovaná nabídka nových průmyslových prostor. nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat