RFI (Request for Information)

Zkratka „RFI“ znamená v obchodním styku „Žádost o informace".

RFI je často prvním krokem ve výběrovém řízení dodavatelů. Umožňuje organizaci shromáždit informace o schopnostech různých dodavatelů a o tom, jak mohou splnit požadavky na konkrétní projekt nebo službu. Po obdržení odpovědí na RFI může organizace rozhodnout, které dodavatele pozve k podání podrobnějších nabídek nebo návrhů (tj. RFP - Request for Proposal). 

V kontextu komerčních nemovitostí se RFI může používat například při hledání dodavatelů pro rekonstrukce, stavby, údržbu nebo jiné služby spojené s nemovitostí.

Další termíny z okruhu

RFI (Request for Information) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat