www.najdikancelare.cz logo

Cross dock

Cross dock (česky překládka) se odkazuje na logistickou metodu, při které zboží dorazí do skladu nebo distribučního centra a je téměř okamžitě (s minimálním zpožděním) překládáno na jiná vozidla k další distribuci bez dlouhodobějšího skladování. Sklad určený pro cross docking obvykle disponuje větším počtem nakládacích ramp na obou stranách budovy, což umožňuje efektivní příjem zboží na jedné straně a jeho rychlou expedici na straně druhé. Tento proces značně zrychluje distribuci zboží a minimalizuje náklady na skladování.

 

Dvouhlavý sklad, který je pro cross docking typický, umožňuje zboží přijímat a expedovat současně na opačných stranách budovy, což zvyšuje efektivitu a snižuje dobu, po kterou zboží zůstává ve skladu. Tento model je ideální pro operace, kde je důraz kladen na rychlou obratovost zboží, jako jsou čerstvé potraviny, rychle se pohybující spotřební zboží, nebo zásilky, které jsou předem určeny k okamžité distribuci do maloobchodních nebo výrobních jednotek.

Další termíny z okruhu

Cross dock nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat