Footfall

Footfall je termín používaný hlavně v maloobchodním sektoru pro měření počtu lidí, kteří navštíví určité místo, jako je obchodní centrum nebo jednotlivý obchod, během určitého časového období. Vysoký footfall je často vnímán jako indikátor zdravého obchodního prostředí, protože zvýšená návštěvnost může vést ke zvýšení prodejů a zisků pro nájemníky.

Další termíny z okruhu

Footfall nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat