FEE

FEE, neboli provize, je poplatek nebo odměna, která je vyplacena za poskytnutí určité služby nebo za zprostředkování obchodu nebo transakce. Provize může být stanovena jako pevná částka nebo jako procento z hodnoty prodeje, transakce či jiné dohodnuté sumy. Tento termín se běžně používá v mnoha oborech, včetně finančních služeb, realitního průmyslu, pojišťovnictví, prodeje a marketingu.

 

Při nájemních transakcích je na českém trhu vždy hrazena ze strany pronajímatele, není-li vyjímečně stanoveno jinak, a neovlivňuje koncové podmínky pro nájemce. Při prodejních transakcích je provize ve většině případů započtena v prodejní ceně.

Další termíny z okruhu

FEE nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat