www.najdikancelare.cz logo

ASTI (Above Standard Tenant Improvements)

ASTI, což je zkratka pro "Above Standard Tenant Improvements", se v češtině může přeložit jako "Nadstandardní úpravy pronajatých prostor". Tento termín se používá v realitním průmyslu a odkazuje na úpravy nebo vylepšení pronajímaného prostoru, které jsou nad rámec základního technického standard specifikovaného developerem.

Tyto úpravy jsou typicky provedeny na žádost nájemce a mohou zahrnovat speciální stavební práce spojené s provozem nájemce, nadstrandartní fit-out, který přesahují základní specifikace budovy nebo , nebo vybavení prostor typicky slaboproudými rozvody. Tyto úpravy jsou často financovány nájemcem, případně mohou být náklady tzv. rentalizovány. V tomto případě je pronajímatel rozloží do delšího časového období (obvykle celá délka nájmu) s určitou úrokovou mírou. Nájemce je obvykle na konci nájmu ASTI na své náklady odstranit, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

Další termíny z okruhu

ASTI (Above Standard Tenant Improvements) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat