www.najdikancelare.cz logo

Kauce

Kauce je finanční záloha nebo záruka, která se používá v různých kontextech jako zabezpečení proti možným budoucím nárokům, ztrátám nebo poškozením. Tato záloha se vyžaduje předem jako ochrana pro pronajímatele, poskytovatele služeb nebo jinou stranu, která by mohla být postižena nedodržením dohodnutých podmínek nebo způsobením škody. Pojmem kauce se také může označovat peněžitá částka použitá jako záruka pro splnění závazku nebo jako záloha při uzavření smlouvy. Po ukončení smlouvy nebo splnění podmínek může být kauce vrácena.

Další termíny z okruhu

Kauce nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat