www.najdikancelare.cz logo

Indexace

Indexace se v kontextu komerčních nemovitostí obvykle vztahuje na mechanismus, který automaticky upravuje výši nájemného v průběhu času na základě určitého ekonomického ukazatele, jako je inflace.

Cílem je ochránit hodnotu nájemného před  inflací a udržet reálnou hodnotu nájemného konstantní. 

Například, pokud je nájemné indexováno podle míry inflace, a inflace za daný rok je 2 %, pak by nájemné pro příští rok vzrostlo o 2 %. 

Podmínky indexace by měly být jasně uvedeny v nájemní smlouvě, včetně toho, který ukazatel bude použit pro indexaci, jak často bude nájemné upraveno, a jakým způsobem bude výpočet proveden. 

Je důležité poznamenat, že zatímco indexace může chránit pronajímatele před inflací, může také zvýšit náklady pro nájemce, pokud se inflace zvyšuje rychleji než růst příjmů nebo hodnoty podnikání nájemce. 

Další termíny z okruhu

Indexace nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat