www.najdikancelare.cz logo

Hrubá vs čistá pronajímatelná plocha (NLA vs GLA)

Čistá pronajímatelná plocha (Net Leasable Area, NLA) a hrubá pronajímatelná plocha (Gross Leasable Area, GLA) jsou dva termíny používané při pronájmu nemovitostí. Oba ukazují na plochu, kterou je možné pronajmout nájemcům, ale liší se v tom, co do těchto ploch zahrnují.

Čistá pronajímatelná plocha (NLA): Tento termín označuje celkovou plochu v nemovitosti, kterou je možné pronajmout pro výhradní použití nájemcem. Nezahrnuje společné prostory, jako jsou chodby, toalety, schodiště nebo výtahy. Zahrnuje pouze prostor, který může nájemce používat výhradně pro své vlastní potřeby. 

Hrubá pronajímatelná plocha (GLA): Tato plocha zahrnuje prostory v nemovitosti, které jsou k dispozici pro nájemce, včetně společných prostorů. K těmto prostorům patří chodby, toalety, schodiště a další společné prostory. Takže pokud nájemce platí za GLA, platí za všechny prostory, které může používat, včetně těch, které sdílí s ostatními nájemci. 

Při smlouvání o nájemném je důležité vědět, zda se cena vztahuje na čistou nebo hrubou pronajímatelnou plochu, protože to může výrazně ovlivnit celkové náklady. 

Další termíny z okruhu

Hrubá vs čistá pronajímatelná plocha (NLA vs GLA) nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat