www.najdikancelare.cz logo

Fit-out

Pojem "fit-out" se v komerčním realitním průmyslu používá pro popis procesu dokončování a přizpůsobení interiéru budovy podle potřeb nájemce.

Fit-out může zahrnovat různé aspekty, jako jsou instalace světel, zařízení klimatizace, podlahové krytiny, malování a dekorace, instalace kancelářských oddělení a případně i zařízení kuchyňských a sociálních prostorů.

Při vyjednávání nájemní smlouvy může být dohodnuta různá míra fit-outu, kterou provede pronajímatel. Někdy pronajímatel poskytne prostor ve stavu "shell & core" (hrubá stavba bez vnitřního vybavení), kde nájemce musí provést veškerý fit-out. V jiných případech může pronajímatel poskytnout prostor "turn-key" (předání prostor vybavených nájemci na míru ), což znamená, že všechny fit-out práce jsou dokončeny předtím, než se nájemce nastěhuje.

Také může být dohodnuto, že pronajímatel poskytne "příspěvek na fit-out", což je určitá částka, která se použije na úpravy prostoru podle potřeb nájemce. Tento příspěvek může být poskytnut jako součást nájemní smlouvy.

Další termíny z okruhu

Fit-out nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat