Add-on

"Add-on faktor“ je termín používaný v oblasti komerčních nemovitostí, zejména kancelářských budov. Tento faktor odkazuje na poměr celkové hrubé podlahovéplochy budovy k celkové čisté pronajímatelnéploše, kterou mohou nájemci využívat výhradně.

Add-on faktor se používá k rozdělení nákladů na společné prostory (jako jsou vstupní lobby, chodby, společné toalety, atd.) mezi nájemce. Výpočet se provádí tak, že se od celkové hrubá podlahová plochy budovy odečte čistá pronajímatelné plocha a výsledek se vydělí čistou pronajímatelnou plochou. Výsledkem je daný koeficient, kterým se vynásobí plocha každé kancelářské jednotky v budově. Tedy ve výsledku pronajímatel pronajímá 100% výměr budovy.

Například, pokud budova má celkovou hrubou plochu 10 000 m² a celkovou užitnou plochu 8 000 m², add-on faktor by byl 25 % ((10 000 - 8 000) / 8 000).

Nájemce pak platí nájemné nejen na základě plochy, kterou využívá výhradně (čistá pronajímatelná plocha, NLA), ale také na základě svého podílu na společných prostorech, který je vypočítán pomocí add-on faktoru .

Další termíny z okruhu

Add-on nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat