Socialistické budovy čekají na ortel památkářů

Otázkou zda zachovat či nahrazovat stavby socialistické architektury, se nyní zabývá širší odborná veřejnost. Na příkladu budov komplexu Transgas se názorně ukázala názorová bipolarita v této problematice.