Socialistické budovy čekají na ortel památkářů

30.8.2018

Otázkou zda zachovat či nahrazovat stavby socialistické architektury, se nyní zabývá širší odborná veřejnost. Na příkladu budov komplexu Transgas se názorně ukázala názorová bipolarita v této problematice.

Stavby, vzniklé za do socialismu, často již nedokáží efektivně plnit svůj původní účel, přičemž se zpravidla nacházejí na velmi cenných parcelách v centrech měst. Z toho titulu lákají silné developerské skupiny, které přicházejí s plány an demolici a nový development dle současných standardů.

Zpět