První budova AFI City si oblékla unikátní fasádu s perleťovým efektem

19-ti podlažní objekt se 17.000 m2 ploch je novou dominantou Vysočan. Vzhled fasády zajišťují prosklené plochy v kombinaci s mřížkou v bílém provedení s perleťovým leskem. Dokončení stavby s celkovou investicí 40 milionů eur a podzemním parkovištěm pro více než 300 stání se předpokládá letos ve 3. čtvrtletí.

„Fasádu vnímáme jako velmi důležitou součást budovy, a to z hlediska funkčního i estetického. Její přípravě jsme věnovali dlouhou dobu a zvolili řešení, které jednak podtrhuje výškový charakter budovy a zároveň nese nezaměnitelný rukopis,” říká hlavní inženýr AFI Europe Pavel Jelínek.

Vizuální stránka vznikla na základě konceptu architektonického studia CMC architects.