V Praze již funguje 57 coworkingových center. Jejich celková plocha zaujímá 47 300 m2

“V současnosti vnímáme velký potenciál pro růst těchto flexibilních pracovních ploch v Praze. Předpokládáme také vzestup významu tohoto trendu i ve větších regionálních městech, nicméně až vývoj v Praze naplno ukáže, kam se tento trend bude ubírat. V tuto chvíli je těžké predikovat vývoj v delším časovém horizontu,” uvedl Martin Stričko, senior analytik JLL.