Skanska oficiálně otevřela holešovický Port7

V projektu Port7 je již 90 % obchodních prostor pronajato a nachází se zde řada zajímavých míst, jako je například restaurace Chuck & Frida, vinařství OpenWine a fitness centrum OneGym. Z kancelářských prostor je pronajato 54 %, přičemž v nových prostorách již působí významní nájemci, jako je oční klinika Oční centrum Praha, finanční skupina Direct a Scott.Weber Workspace. Pro zbývající kanceláře již probíhají jednání s několika potenciálními nájemci.

Jednou z prvních společností, která v Port7 otevřela, je Scott.Weber Workspace. S kapacitou čtyř podlaží a téměř 5 000 m2 se jedná o největší sídlo společnosti Scott.Weber. O poptávce po flexibilních kancelářích v této lokalitě svědčí údaje o obsazenosti, která krátce po otevření dosáhla 65 %. "Vidíme rostoucí zájem o naše flexibilní kanceláře a coworkingová centra obecně. Registrujeme však také změnu, pokud jde o skupiny firem, které se na nás obracejí. Stále častěji se na nás obracejí střední a velké společnosti," říká Adam Zvada, majitel společnosti Scott.Weber.

Příběh Port7 začíná u historické panelárny Prefa Holešovice, která v roce 2013 ukončila výrobu a celý areál zůstal opuštěný a zanedbaný. Navíc byl od zbytku města odříznut z jedné strany řekou Vltavou a z druhé dopravní infrastrukturou včetně nádraží Praha Holešovice. Historie a genius loci brownfieldu tak pro společnost Skanska představovaly potenciál i výzvu. Celkovou architektonickou koncepci projektu navrhl ateliér DAM.architekti spolu s projektem AED, který je zodpovědný za všechny stupně projektování. Nejenže zachovává charakter místa, ale také předvádí nejmodernější udržitelná opatření, s nimiž společnost Skanska usiluje o získání certifikátů LEED Platinum, WELL Platinum a WELL Health-Safety Rating. Mezi technická opatření odrážející specifické podmínky lokality patří rozsáhlá ochrana proti povodním a použití tlumicí vrstvy pro eliminaci vibrací z přilehlé železnice.

"Nové budovy Port7 vzdávají hold průmyslovému dědictví místa použitím přiznaných prefabrikátů a monolitického betonu v interiérech, vlnitého plechu odkazujícího na bývalou výrobní halu Prefa a kovových horizontálních říms evokujících koleje přilehlého nádraží. Tyto designové prvky jsou harmonicky propojeny se skleněnými fasádami. Rozsáhlé terasy o celkové ploše téměř 1 200 m2 poskytují neobvyklé výhledy a vytvářejí další pracovní a odpočinkové prostory pro uživatele," dodává Jiří Havrda, hlavní architekt Port7 a partner kanceláře DAM architekti.

Skanska ve spolupráci s Prahou 7 zrekonstruovala také nábřeží a vytvořila tak zcela nové propojení mezi veřejnými parky U Vody a Stromovka. Vedle 17 000 m2 zeleně bude v parku k dispozici venkovní bar, volejbalové hřiště, komunitní zahrada a řada dalších služeb.