Zajištění

V kontextu pronájmu nemovitostí odkazuje na záruky nebo jiné formy finančního zajištění, které nájemce poskytuje pronajímateli jako záruku splnění závazků z nájemní smlouvy. Běžnými formami zajištění jsou vratné kauce, bankovní záruky nebo písemné závazky třetích stran. Cílem zajištění je chránit pronajímatele před možnými finančními ztrátami v důsledku nesplnění smluvních závazků ze strany nájemce, například v případě neplacení nájemného nebo škod na pronajatém majetku.

Další termíny z okruhu

Zajištění nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat