Indexace

Indexace v oblasti nemovitostí je proces, při kterém se nájemné (případně poplatky za služby nebo poplatky za marketing) automaticky upravuje podle určitého indexu, obvykle indexu spotřebitelských cen nebo jiného ekonomického ukazatele. Cílem je zajistit, že hodnota nájemného zůstává konstantní v reálné době, tedy že nájemné reflektuje aktuální ekonomickou situaci, což pomáhá ochránit výnosy majitele nemovitosti před inflací. Mechanismus indeování zpravidla bývá stanoven ve smlouvě a obvykle se uplatňuje v pravidelných intervalech, například jednou ročně.

Další termíny z okruhu

Indexace nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat